Faktasider

EDno Quality 1000x538 (2).jpg

Studier og dokumentasjon

Vi inngår ingen kompromisser når det gjelder effekt og kvalitet. Våre ingredienser er nøye utvalgt og har dokumenterte effekter.

Solide studier bekrefter effekten

Vi støtter oss på solide studier som baser seg på dobbeltblinde, placebokontrollerte randomiserte forsøk. Studier er utformet slik at hverken testpersonen eller den som utfører studiet vet hvem som får virkestoffet og hvem som får placebo (pille uten virkestoffer). 

Liten vannplante med kraftfull virkning

Nootropiske egenskapene til planteekstrakten fra Bacopa monnieri som brukes i Edel Recharge™ har påvist dokumentert effekt på kognitive funksjoner som blant annet minne, hastigheten på informasjonsbehandling og læring gjennom flere studier. 

En av studiene undersøkte effekten av Bacopa monnieri på hukommelse. Resultatene viste at Bacopa monnieri støttet evnen til å huske ny informasjon. (Roodenrys et al., 2002)

Forskerteamet til Con Stough undersøkte effekten av planteekstrakten Bacopa monnieri på kognitive funksjoner over en periode på 90 dager. Studien var dobbeltblind, placebokontrollert og randomisert. Resultatene viste en signifikant forbedring i kognitiv funksjon hos deltakerne som fikk tilskuddet sammenlignet med placebogruppen. Resultatene er publisert i artikkelen  "Examining the nootropic effects of a special extract of Bacopa monniera on human cognitive functioning: 90 day double-blind placebo-controlled randomized trial"

Blant andre studier kan det nevnes studien til Morgan A (2010) som dokumenterte effekt av 300 mg daglig tilskudd av Bacopa monnieri på minneytelse, samt forsøket til Kumar (2016)  som målte effekten på arbeidsminne og oppmerksomhet med nevropsykologiske tester. Disse og mange andre forskningsrapporter er tilgjengelige i forskningsdatabasen PubMed. 

 Opplev ro med safran

Tørkede blomster fra safran har dokumentert effekt på emosjonell balanse og evnen til å slappe av. Forskerteamet til Graham Kell har bekreftet effekten av safranekstrakten på humøret i et dobbeltblind, placebokontrollert og randomisert studie i 2017. Andre vitenskapelige forsøk indikerer at beroligende effekten av safran kan hjelpe kroppen til å takle stress og indre uro, samt dempe humørsvigingene. Forskningsartiklene om safran er tilgjengelige i forskningsdatabasen PubMed.