Hjelp! Perimenopause?!

Synes du at uansett hvor mye du hviler er du distre, ufokusert og ubalansert? Er du 40-ish, kan det godt hende at du er kommet i perimenopausen, fasen før fasen.

Humørsvingninger og irritabilitet er symptomer kanskje mange av oss kan kjenne på en gang iblant. Mange kvinner opplever humørsvingningene som at man blir mer sårbar eller at det skjer noe med evnen til å regulere følelser. Det er ikke uvanlig å ha konsentrasjonsvansker, oppleve flere episoder med glemsomhet eller en følelse av at hjernen går på et lav gir når man bikker over 40.  Humørsvingninger, nedsatt energi og hjernetåke kan nemlig være tegn på at kroppen forbereder seg til neste livsfase.

Perimenopausen refererer til årene før den siste menstruasjonen og kan begynne allerede midt i 30-årene. Symptomlisten er lang og ganske individuell. Sjekk om du kjenner deg igjen i beskrivelsene under! 

 

Kan det være fasen før fasen?
 • Perimenopause

  Perimenopausen refererer til årene før overgangsalderen når hormonnivåene blir ustabile. Perioden kan vare alt fra 2 til 10 år med et gjennomsnitt på 5-7 år. Dette betyr at svært mange kvinner vil kjenne symptomer på perimenopause i løpet av 40-årene.  

 • Hjernetåke

  Svingningene i hormonproduksjonen påvirker våre kognitive evner som oppmerksomhet, konsentrasjon, læring, evne til å bearbeide informasjon og ta beslutninger; og i neste omgang har betydning for hvor effektive vi er. Endringer kan føre til at hjernen ikke fungerer helt som den pleier og hukommelse blir dårligere. Flere kan ha problemer med evne til å huske ord, og refererer til tilstanden som «hjernetåke».


   

 • Emosjonell ubalanse

  Emosjonell ubalanse og humørsvingninger er vanlige i perimenopausen og skyldes gjerne ustabil produksjon av hormoner. Mange kvinner opplever at de havner på en følelsesmessig berg-og-dalbane-tur. En dag er du overlykkelig, og neste dag er du tom og har du bare lyst til å krype i sofa uten kontakt med omverdenen. Det å føle seg nedstemt og slite med en generell følelse av kjedsomhet kan også ha en hormonell årsak, og ikke bare skyldes en midtlivskrise eller en dårlig dag.

 • Fatigue

  Utladet. Mentalt og fysisk sliten. Trenger mer tid til å hente seg inn igjen. Dette er vanlige plagene som kvinner gjerne forklarer med dårlig søvn eller daglig stress, men kan være relatert til overgangsprosessene i kroppen.

 • Lav stressterskel

  Forskning viser at kvinner i perimenopausen er mer sårbare for stress. Terskelen for å bli overveldet av det som tidligere var bagateller blir plutselig lavere og man blir trigget av selv små ubetydelige ting. Sitter du stadig fast i tidsklemma eller nedprioriterer søvn, har vi fasit på høye skuldre og kort lunte. Som i en ekte onde sirkelen går stress utover søvn og stjeler energien som kunne vært sikkerhetsputen i en røff sjø av «the roaring forties».