Faktasider

Bacopa 1000x538.jpg

Bacopa monnieri

Liten vannplante Bacopa monnieri er hovedingrediensen i Recharge. Planten har tradisjonelt blitt brukt i India i flere århundrer for hukommelse og læring. Studier har vist at Bacopa Monnieri kan ha effekt på kognitive funksjoner allerede etter 12 uker.

Vannplanten Bacopa monnieri har tradisjonelt blitt brukt i India i flere århundrer for konsentrasjon, hukommelse og læring. Bacopa er en viktig urt i Indias urgamle helsesystem Ayurveda. Urten sies til å styrke evnen til å lære, evnen til å huske og evnen til å gjenkalle, dvs langtidshukommelse. Bacopa har ry for å ha en nootropisk virkning, og tradisjonelt sett brukes bacopa derfor mye for å støtte læringsevnen, hukommelsen og konsentrasjonen. I India er det vanlig å brygge en bacopa te i yoga-praksis for å komme inn i en dyp fokusert og rolig bevissthetstilstand.

Bruk av planteekstrakten har blitt studert i flere forskningsstudier. Moderne studier bekrefter at urten inneholder substanser kalt bacosider som virker fremmende på hukommelse og mentale funksjoner relatert til hukommelse. 

Flere studier har vist at Bacopa Monnieri kan ha effekt på kognitive funksjoner allerede etter 12 uker. (Stough 2008) En av forklaringene bak virkningen er at bacosidene ser ut til å øke signaloverføringer av nerveimpulser i hjernen.

Dokumentert effekt på hukommelse

En av de første menneskelige studiene for å undersøke Bacopa monnieris effekt på kognitiv funksjon ble oppsummert i studiet til Stough i 2001. Deltakerne i den dobbeltblinde, placebokontrollerte randomiserte studien fikk et daglig tilskudd av  Bacopa monnieri-ekstrakt i 12 uker. Deltagere ble testet med diverse kognitive tester ved starten og slutten av studien. Testene målte blant annet hvordan de kunne hente informasjon fra fortiden og informasjonsbehandling. Forsøket konkluderte med at Bacopa monnieri støttet kognitive funksjoner som hastigheten på informasjonsbehandling, læring og minnekonsolidering. 

Etter dette har flere dobbeltblinde, placebokontrollerte randomiserte studier bekreftet at ekstrakter av Bacopa monnieri med standardisert innhold av bacosider kan støtte kognitive funksjoner, spesielt minneytelse

Dokumentert effekt på læring

I 2002 undersøkte Roodenrys og kolleger effekten på hukommelsen. Studiet viste at Bacopa monnieri støttet evnen til å huske ny informasjon.

I et annet forsøk ble det testet effekten på ulike minnefunksjoner. Denne studien viste at Bacopa kan støtte ulike typer minneytelse som mental kontroll, logisk hukommelse (målt som gjenfortelling av historie) og læring (Raghav 2006). 

Effekten på minneytelse ble ytterligere støttet av en studie til Morgan A. i 2010 som bekreftet effekten av daglig tilskudd av Bacopa monnieri  på innhenting og oppbevaring av informasjon.

Dokumentert effekt på oppmerksomhet og arbeidsminne 

60 medisinstudenter ble tilfeldig delt inn i to grupper for å motta enten Bacopa-ekstrakt eller placebo daglig i seks uker. Et sett med anerkjente nevropsykologiske tester ble utført ved starten av studien og gjentatt på slutten av studien. Testene viste at Bacopa monnieri støttet kognitive funksjoner som arbeidsminne og oppmerksomhet. Det ble også målt forbedring i evnen til å lære ny informasjon og huske det.  (Kumar 2016)

2 kapsler Edel Recharge inneholder 600 mg Bacopa monnieri.